Việt-ngữ

Thông tin tiếng Việt

Victorian Electoral Commission (VEC) tổ chức:

  • Các cuộc bầu cử Tiểu bang Victoria
  • Các cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Victoria
  • Các cuộc bầu cử cho các tổ chức khác.

Tôi có phải ghi danh vào danh sách cử tri hay không?

Quý vị phải ghi danh vào danh sách cử tri và bỏ phiếu tại địa chỉ quý vị đang cư ngụ. Quý vị phải:

  • là công dân Úc, và
  • là người từ 18 tuổi trở lên, và
  • đã cư ngụ tại địa chỉ hiện tại của mình ở Victoria ít nhất một tháng.

Thủ tục ghi danh vào danh sách cử tri

Điền đơn ghi danh tiếng Anh (PDF, 1.4MB)

Quý vị có thể đọc đơn ghi danh bằng ngôn ngữ quý vị tải về máy nhưng khi in ra, đơn này sẽ in tiếng Anh. Khi điền đơn, quý vị phải điền bằng tiếng Anh.

Cần thông dịch viên?

Nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với VEC qua trung gian thông dịch viên, qua điện thoại số (03) 9209 0111.

Liên lạc với chúng tôi

VEC tọa lạc ở Lầu 11, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000.

Quý vị có thể gọi điện thoại cho VEC qua số 131 832, gửi thư điện tử (email) về info@vec.vic.gov.au hoặc fax cho chúng tôi qua số 9629 8632.

Nếu ở nước ngoài, quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số +613 8620 1100.