Soomaali

Macluumaadka Somaliga

Haya’dda Victorian Electoral Commission (VEC) waxay qabataa:

  • Doorashooyinka Dowlad-goboleedka ee Victoria
  • Doorashooyinka Dowladaha Hoose ee Victoria
  • Doorashooyinka haya’daha kale.

Ma inaan is diiwaan galiya?

Waa inaad isku diiwaan galisaa kuna codaysaa cinwaanka aad ku nooshahay: Waa inaad:

  • tahay muwaadin Australian ah iyo
  • Inaad jirto 18 sano iyo waxii ka sareeya iyo
  • Inaad ku noolayd cinwaankaaga hada ah ee Victoria ugu yaraan hal bil.

Sidee laysku diiwaan galiyaa

Buuxi foomka is-diiwaan galinta Ingiriisiga ah (PDF, 1.3MB)

Foomka isdiiwaan galinta waxaa lagu akhrin karaa luqada aad ku soo download-garayso lakiin waxuu ku daabcayaa Ingiriisi. Markaad Foomka buuxinayso waa inaad wax ku qortaa Ingiriis.

Ma u baahan thay turjumaan?

Hadaad u baahato macluumaad dheeri ah waxaad la xiriiri kartaa VEC adoo ku kaashanya turjumaan Teleefonka (03) 9209 0108.

Nala soo xiriir

VEC waxay ku taalaa Dabaqa 11aad, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000.

Waxad ka waci kartaa VEC 131 832 ama ugu dir E-mail info@vec.vic.gov.au.

Haddii aad jirto waddanka dibadiisa, soo wac +613 8620 1100.