درى

How to respond to an 'Apparent failure to vote' notice

Video transcript

سلام، نام من Safar است.من یک سفیر دموکراسی هستم.

من برای کمیسیون انتخابات ویکتوریا کار می کنم.

در ماه نوامبر، ما انتخابات ایالت ویکتوریا را داشتیم و قرار بود همه شهروندان آسترالیایی که در فهرست انتخاباتی شامل بودند رای دهند.

اگر VEC سند رای دادن شما را نداشته باشد، امکان دارد مکتوبی دریافت کنید که از شما بپرسد چرا رای نداده اید.

این جریمه نیست.

در پاکت خط، شما خواهید داشت:
یک فرم،.
دستورالعمل های چند زبانه.
و یک پاکت برای جواب به صورت پرداخت شده.

در فرم از شما سوال می شود که آیا رای داده اید یا نه.

اگر رای داده اید، لطفاً به ما بگویید کَی و کجا رای داده اید.

اگر رای نداده اید، باید دلیل رای ندادن خود را توضیح دهید.

شما 28 روز از تاریخ دریافت این مکتوب فرصت دارید تا به ما بگویید رای داده اید یا نه.

این فرم را در پاکت پرداخت شده قرار دهید و در اسرع وقت برای ما ارسال کنید.

لطفاً نامه را نادیده نگیرید. اگر جواب ندهید ممکن است جریمه شوید.

اگر برای پر کردن فرم نیاز به کمک دارید، لطفاً با شماره خدمات ترجمانی 03 9209 0193 تماس بگیرید یا از وب‌سایت ما vec.vic.gov.au دیدن کنید و نشان‌ ترجمان را انتخاب کنید.

معلومات به دری

Victorian Electoral Commission (VEC)انتخابات ذیل را انجام می دهد:

  • انتخابات ایالتی ویکتوریا
  • انتخابات شاروالی های محلی ویکتوریا
  • انتخابات برای سازمانهای دیگر.

آیا ثبت نام اجباری است؟

بله، شما باید در آدرسی که زندگی می کنید ثبت نام کنید و رای دهید. شما باید:

  • یک تبعه آسترالیا باشید، و
  • 18 سال یا بیشتر عمر داشته باشید، و
  • در آدرس فعلی تان حد اقل برای مدت یکماه اقامت کرده باشید.

طریقه ثبت نام

یک فورمه ثبت نام به انگلیسی (PDF, 1.4MB) را خانه پُری کنید

فورمه ثبت نام را می توان به لسانیکه دانلود می کنید بخوانید مگر به انگلیسی چاپ می شود. شما باید فورمه را به لسان انگلیسی تکمیل کنید.

آیا به یک ترجمان ضرورت دارید؟

برای کسب معلومات بیشتر، می توانید با VEC از طریق یک ترجمان به تیلفون شماره (03) 9209 0193 تماس بگیرید.

تماس با ما

VEC در منزل 11 واقع 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 موقعیت دارد.

می توانید با VEC به تیلفون شماره 131 832 زنگ بزنید، یا به آدرس info@vec.vic.gov.au ایمیل بفرستید و یا به شماره 9629 8632 فکس ارسال کنید.

اگر خارج از آسترالیا هستید، برای ما به تیلفون شماره +613 8620 1100 زنگ بزنید.